09-03-2018

Extra zwemwater

Gemeenteraad pleit voor extra zwemwater - In de nacht van 8 op 9 maart is de zwemvisie behandeld in de gemeenteraad. De inzet van de zwemvisie was beter benutten van de huidige zwembaden en verkennend onderzoek naar de toekomstige behoefte.

De gemeenteraad heeft echter raadsbreed een motie aangenomen, waarin gepleit wordt voor uitbreiding van zwemwater. Het onderzoek moet zich dus ook richten op waar het beste uitbreiding van het zwemwater kan worden gerealiseerd.

De financiële gevolgen voor uitbreiding van zwemwater bijvoorbeeld door de bouw van een nieuw zwembad en of uitbreiding van bestaande zwembaden, moeten helder worden, zodat de raad besluiten kan nemen in de voorjaarsnota van 2019.

De VSU zal ook het vervolgtraject en de participatie van zwemverenigingen blijven ondersteunen.

Achtergrondinformatie en downloads