08-01-2018

Sportimpuls 2018 geopend

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Sportimpuls 2018 – wijzigingen en aandachtspunten
De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen.

Aandachtspunten Sportimpuls

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018:

  • het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro;
  • cofinanciering is verplicht, dit is minimaal 15% van het totale bedrag;
  • de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018.

Ondersteuning tijdens aanvraagperiode
Het landelijke ondersteuningspunt tijdens de aanvraagperiode is NOC*NSF,  bereikbaar via e-mail: sportimpuls@nocnsf.nl. Behoefte aan lokale ondersteuning van de VSU? Neem dan contact op met Koen van Es, via k.vanes@sportutrecht.nl.

Voor meer informatie over Sportimpuls en Sport en bewegen in de buurt: www.sportindebuurt.nl.

Inhoudelijke vragen en ondersteuning
Heeft u vragen? Neem  dan contact op met het secretariaat van de Sportimpuls: tel. 070 3495232 of sportimpuls@zonmw.nl.

Meer informatie

Bron: www.sportindebuurt.nl