01-09-2017

Schoon Belonen

Drie sportverenigingen rondom / in het Máximapark (Leidsche Rijn) doen mee aan de pilot ‘Schoon belonen’. Ze stoorden zich eraan dat hun afval allemaal op een grote hoop verdwijnt en willen werken aan meer bewustwording over een duurzame omgang met afval. De inzet van ‘Schoon belonen’ is drieledig: afval scheiden, zwerfafval verminderen en op een aantal locaties in het Maximapark zwerfafval opruimen. 

Voor het opruimen van zwerfafval in de omgeving en het gescheiden inzamelen van plastic flesjes, blikjes en drankenkartons ontvangen de deelnemende sportclubs een beloning. De Utrechtse variant van ‘Schoon belonen’ bestaat uit twee onderdelen: voor het organiseren van één of meer schoonmaakactie(s) in de openbare ruimte ontvangen de sportclubs eenmalig €250. Daarnaast ontvangen ze nog eens €2,50 per volle zak met opgehaalde plastic, blik en pak afval. De sportclubs krijgen van de gemeente speciale kliko’s en bijbehorende zakken voor de inzameling van het plastic, blik en pak. De opbrengsten mogen de deelnemende sportclubs en scholen naar eigen wil besteden. VV de Meern heeft KIKA gekozen als goed doel, om de opbrengst aan te besteden. 

Schoon Belonen is een initiatief van Natuur & Milieu, Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De Utrechtse pilot wordt getrokken door de gemeente Utrecht, met medewerking van VSU, Utrecht Natuurlijk, sportclubs en scholen in Utrecht.. De Utrechtse opruimactie duurt tot 31 december 2017. We hopen dat de actie in 2018 zal worden doorgezet en dat er meer sportclubs uit Utrecht mee kunnen doen. 

V.V. De Meern - Campagne Schoon Belonen

Meer weten? Zie: www.sportutrecht.nl/schoonbelonen

© Foto: Ronald Correljé

Lees ook:
- Schoon belonen
VSU Verenigingsscan
- Vitaal dankzij sport