28-09-2012

Sportjournaal jubileum editie

Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan verscheen een jubileumeditie van het Sportjournaal...

Sportjournaal jubileumeditie 2012
De jubileumeditie van het Sportjournaal bevat een verzameling interviews die een beschrijving geven van de 25 jarige historie van Vereniging Sport Utrecht. Het begon in 1987 allemaal met protest tegen huurverhoging gemeente. Maar de VSU komt nog altijd op voor de belangen van de Utrechtse sportverenigingen en topsporters. Al 25 jaar staat de VSU de Utrechtse sportclubs met raad en daad bij en vanaf 2005 begeleid deze organisatie ook alle talentvolle sporters uit de regio Utrecht. Tevens was de VSU de afgelopen 25 jaar actief met en betrokken bij diverse projecten, zoals de Buurt-, Onderwijs- en Sportprojecten (BOS), Sport&Alcohol, Sporttalentenfonds, Voetbalconvenant Onderweg naar 2016, Topsportpas, Sportscan, netwerkbijeenkomsten, Politiek Sportcafé, kernsporten, Sportjournaal, Sportgids, Talentcentra, wachtlijsten, Jeugdsportfonds, PlusSport enz…
In deze editie van het Sportjournaal komen o.a. (oud voorzitter) Paul Verweel, (oud secretaris) Jan van Schaik, (eerste secretaris) Dirk Braukmann en (oud sportwethouder) Hans Spekman aan het woord.

of download de PDF versie.