Leden VSU

Leden van de VSU
Er zijn momenteel 256 sportverenigingen lid van de VSU.
(stand per 7/12/2016)

Overzicht leden VSU

Ga naar www.sportstad-utrecht.nl voor meer informatie over het sportaanbod.