Leden VSU

Leden van de VSU
Er zijn momenteel 251 sportverenigingen lid van de VSU.
(stand per 8/11/2017)

Overzicht leden VSU

Ga naar www.sportstad-utrecht.nl voor meer informatie over het sportaanbod.