Cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

8 december 2018
Kosten: 
€200.00
Locatie: 
Sportpark Marco van Basten: Kanaalweg 174, 3533 HL Utrecht

De Academie voor Sportkader organiseert de cursus vertrouwenscontactpersoon (VCP) op zaterdag 8 december in Utrecht. Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP’er moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De training duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

Leerdoelen:

  • De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren;
  • De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging;
  • De VCP kan reflecteren;
  • De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden;
  • De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving;
  • De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

Klik hier om je in te schrijven voor de cursus vertrouwenscontactpersoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen van Es, via koen.vanes@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.