Bijeenkomst Veilig Sportklimaat: Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport

26 Juni 2018
Locatie: 
Vereniging Sport Utrecht (Grebbeberglaan 5, 3527 VX Utrecht)
 
Op dinsdagavond 26 juni vindt om 19.00 uur bij de VSU (Grebbeberglaan 5) een interactieve bijeenkomst plaats, die betrekking heeft op clubbeleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden vanuit het programma Naar een Veiliger Sport Klimaat. Het vertrekpunt zijn de resultaten uit het rapport van commissie de Vries (2017) en aan de hand van de vier inzichten voor bestuurders kan gestart worden met het opstellen van preventief beleid rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vereniging. Het programma ziet er als volgt uit:
  • 19.00 uur Inloop
  • 19.15 uur Start bijeenkomst, introductie - kennismaking
  • 19.30 uur Seksueel grensoverschrijdend gedrag – herkenning/cijfers
  • 20.30 uur Clubbeleid a.d.h.v. 4 inzichten voor bestuurders
  • 21.30 uur Afsluiting

Utrechtse verenigingen zijn van harte welkom op aan te sluiten bij deze bijeenkomst. Graag zie we, indien u aanwezig bent, per vereniging minimaal twee persoon, waarvan minimaal één bestuurslid, vertegenwoordigd. Voor de bijeenkomst is een maximum deelnemersaantal van 20 personen.

Voor vragen of om u aan te melden voor deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Vera Folkersma via v.folkersma@sportutrecht.nl of via (030) 284 07 70.