Extra Algemene Ledenvergadering 2017

11 Oktober 2017
Locatie: 
De Vechtsebanen

Op deze datum vindt een Extra Algemene Ledenvergadering plaats.

Op deze ALV vragen we de VSU leden een besluit te nemen over het samengaan van Harten voor Sport en de VSU en wordt het ‘Bestuursmodel VSU nieuwe stijl’ voorgelegd.

Klik hier voor de uitnodiging voor deze ALV.

Aan/afmelden ALV 11 oktober 2017
Besluitvorming van voorstel 1 kan alleen maar plaatsvinden als tenminste 25 % van de leden (oftewel 64 verenigingen) aanwezig of vertegenwoordigd is.
Klik hier voor het antwoordformulier ALV. Bij afmelding is er de mogelijkheid om - zie ook artikel 23.3 van de statuten - een ander lid een volmacht te geven. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven en een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. 

Tijdstip en locatie: 
Ontvangst: vanaf 19:00 uur met koffie/thee
Aanvang ALV: 19:45 uur tot
Einde ALV: 22:00 uur 
Locatie: De Vechtsebanen, Mississipidreef 161 te Utrecht

Download stukken ALV:
- Agenda ALV 11 oktober 2017
- Verslag ALV 31 mei 2017
- Voorstel Nieuwe Sportorganisatie ALV najaar 2017
- Eindrapport Verkenning naar één Utrechtse sportorganisatie voor Sport & Bewegen - Edu Jansing, mei 2017 
- Advies RvA voorstel samengaan VSU en HvS