Organisatie

VSU: voor sportverenigingen en talentvolle sporters
VSU is een organisatie voor top- en breedtesport in de regio Utrecht. Ruim 255 sportverenigingen uit de gemeente Utrecht zijn aangesloten bij VSU en kunnen bij deze organisatie terecht voor ondersteuning en advies. Daarnaast zet de VSU zich in voor de bevordering van het topsportklimaat in de regio Utrecht. 

Werkgebieden
VSU is werkzaam op drie verschillende gebieden:
• Belangenbehartiging
• Breedtesport
• Topsport

Belangenbehartiging
Als belangenbehartiger komt de VSU op voor de wensen en behoeftes van de verenigingen als het gaat om accommodaties, betaalbare huurprijzen, sportsubsidies en belastingen. Voor de plaatselijke politici is de VSU de spreekbuis van de georganiseerde sport en een belangrijke belangenbehartiger. De VSU is dan ook het officiële adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast organiseert de VSU jaarlijks een ontmoeting tussen de politiek en de sport (het Politiek Sportcafé).

Breedtesport
Sportverenigingen vormen de belangrijkste basis voor de sport in Utrecht en de schakel tussen top- en breedtesport. Voor alle Utrechtse sportverenigingen kan de VSU ondersteuning op maat bieden, service verlenen en direct afneembare producten verstrekken. De organisatie biedt ondersteuning op het gebied van verenigingsmanagement, organisatie, financiën, juridische zaken, interculturalisatie, beleid, bestuur, topsport, talentontwikkeling, gehandicaptensport, jeugdsport, ouderensport, vrijwilligersbeleid en waarden en normen in de sport. Actuele thema's als duurzaamheid, alcoholbeleid en wachtlijstproblematiek vallen daar ook onder. Tevens coördineert VSU netwerkoverleggen per tak van sport. 

Topsport
De VSU heeft als Regionale Topsportorganisatie (RTO) voor de talentvolle jonge sporters binnen het NTC of één van de RTC's een uitgebreid aanbod op het gebied van programmafaciliteiten. Hierbij streeft de organisatie er naar dat de talentvolle sporters de route naar de top op een zo soepel mogelijke wijze kunnen bereiken. RTO Utrecht zorgt voor goede trainingsaccommodaties, professionele begeleiding door experts (op het gebied van medische zaken, strength & conditioning (krachttraining), voeding & doping, topsportleefstijl, prestatiegedrag en onderwijs) en continuïteit, oftewel dé voorwaarden om topsport optimaal te kunnen bedrijven. RTO Utrecht biedt ook ondersteuning aan topsportverenigingen. Vanuit de historie heeft de verenigingsondersteuning breedtesport een extra topsport impuls gekregen door het kernsporttraject. Vandaar uit is de specifieke ondersteuning voor topsportverenigingen verder uitgebreid en wordt dit provincie breed ontwikkeld. Met advisering, subsidie en themabijeenkomsten wordt deze ondersteuning uitgevoerd.

Communicatie-uitingen
Relaties van de VSU worden op de hoogte gehouden van relevante, actuele informatie over sportaangelegenheden in Utrecht door middel van een eigen magazine het Sportournaal, een digitale nieuwsbrief en deze website. Belangrijk onderdeel van deze website is de digitale sportgids waar het volledige Utrechtse sportaanbod wordt gepresenteerd.

Lidmaatschap
Utrechtse sportverenigingen kunnen lid worden van VSU. Een lidmaatschap kost jaarlijks €15,- plus €0,20 per individueel verenigingslid. Ook lid worden? Stuur dan een mail naar info@sportutrecht.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over de VSU, neem dan contact op met:

VSU 
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
tel. (030) 284 07 70
fax (030) 284 07 79
info@sportutrecht.nl

Klik hier voor de statuten van de VSU.