Bestuur

VSU Bestuur:

 • Jan Boessenkool - voorzitter (breedtesport) 
 • Niki Wijnen - secretaris
 • Mohammed Dahmane - penningmeester
 • vacature - bestuurslid accommodaties
 • Ab Otten - bestuurslid commerciële zaken

Raad van Advies (RvA):

 • Adriaan van Assem
 • Jeroen de Groot (voorzitter RvA)
 • Gerard Houterman
 • Cor Jansen
 • Karin Pannekoek  
 • Ronald van Weele
 • Vivianne Zeestraten

Sportambassadeurs

 • Jeroen de Groot
 • Gerard Pot
 • Jan van Schaik
 • Elliott Thijssen

Ereleden VSU

 • 1997: de heren W. Bosschaart †, C. Bouwens †, D. Brauckmann, J. Soons en H. Verbeek †
 • 1999: de heer L. Witvliet 
 • 2002: de heer J. Schwartz
 • 2009: de heren A. Naeff en T. Stamer
 • 2011: de heren P. Aantjes, J. van Schaik en P. Verweel
 • 2016: de heer G. Oudega
 • 2017: mevrouw Marina van Huissteden-Kaspers 

Contactgegevens
Het bestuur van de VSU is te bereiken via het volgende adres:

VSU 
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
tel. (030) 284 07 70
fax (030) 284 07 79
bestuur@sportutrecht.nl